Kurs 1  -  CHCEMY MÓWIĆ PO CZESKU

Podręcznik 1
„Chcete mluvit česky?“
(Część 1) jest nowoczesnym podręcznikiem współczesnego języka czeskiego. Niniejsza wersja została przystosowana dla Polaków i przeznaczona jest dla poziomu progowego i średniozaawansowanego. Przedstawia najważniejsze zasady języka czeskiego w możliwe najbardziej przystępnej formie. Podstawę naszego podręcznika stanowi metoda komunikacyjna. Bogata oferta dialogów pozwoli na posługiwanie się językiem we wszystkich sferach życia społecznego: w mieście, w hotelu, w restauracji, w sklepie, na poczcie, w różnych urzędach, na dworcu, na lotnisku, na autostradzie i tak dalej. Pomoże na przykład ustalić termin spotkania, wręczyć zaproszenie, prowadzić konwersacje i proste negocjacje w języku czeskim.
Jednocześnie podręcznik prezentuje najbardziej niezbędną gramatykę: 15 lekcji zawiera podstawowy system gramatyczny języka czeskiego. Tabele gramatyczne zamieszczone na końcu podręcznika (przystępny przegląd deklinacji, koniugacji i przyimków) pomogą w uzyskaniu kompletnego obrazu czeskiego systemu gramatycznego.
Podręcznik zawiera:
- wprowadzenie do czeskiej fonetyki
- wprowadzającą lekcję obrazkową (Lekcja 0) „Proszę posłuchać i powtarzać!“
- 15 lekcji; każda lekcja przynosi nowe słownictwo z różnych kręgów tematycznych
- podstawowe zwroty „Jak to powiedzieć?“
- napisy w miejscach publicznych
- tabele gramatyczne
- klucz do rozwiązania ćwiczeń zawierający również tłumaczenie dialogów z lekcji 1 – 6, umożliwiający lepsze zrozumienie na początku nauki
- słownik czesko-polski
- indeks terminów gramatycznych
- 4 duże obrazki do opisu
Wprowadzająca lekcja obrazkowa umożliwia rozumienie języka czeskiego początkującemu, który słuchając, uczy się czeskiej wymowy i jednocześnie poznaje wiele użytecznych, codziennych wyrażeń. Pozwoli to na opanowanie gramatyki z następnych lekcji. Poprawną wymowę można ćwiczyć, powtarzając słowa i zdania po nauczycielu lub słuchając CD.
Każda lekcja jest zbudowana według następującego schematu:
❖ podstawowy słowniczek lekcji
❖ gramatyka (Gr)
❖ dialogi i ćwiczenia (Cv) utrwalające gramatykę
❖ tekst 1 i tekst 2 odpowiadający tematyce lekcji
❖ ćwiczenia utrwalające słownictwo i strukturę zdań
❖ modelowe ćwiczenia konwersacyjne odpowiadające danemu tematowi („Ćwiczenia ustne“)

Do 1. części „Chcete mluvit česky?“ nawiązuje 2. część „Chcete ještě lépe mluvit česky?“ z nagraniem audio. Aktualnie jest do dyspozycji jedynie w wersji angielsko-niemieckiej i rosyjskiej.

Zeszyt ćwiczeń 1
15 lekcji zeszytu ćwiczeń odpowiada 15 lekcjom podręcznika. Jednostki skupiają się na słownictwie i trudniejszych kwestiach gramatycznych. Lekcja 16 to jednostka powtórzeniowa. Lekcje zawierają wiele różnych typów ćwiczeń gramatycznych, leksykalnych, komunikacyjnych oraz tekstów odnoszących się do różnorodnej tematyki. Specjalnie dobrane ćwiczenia różnią się od tych, które można znaleźć w podręczniku. Pomagają lepiej zrozumieć i opanować materiał omówiony w książce – struktury gramatyczne, słownictwo, kształcą zdolność samodzielnego rozumienia, pisania. Dzięki temu wzrasta kompetencja językowa. Na końcu zeszytu ćwiczeń znajduje się ponadto Indeks terminów gramatycznych, pozwalający na szybszą orientację.
Zeszyt ćwiczeń może być wykorzystywany na zajęciach pod kierunkiem lektora (w parach, w grupach, indywidualnie) bądź jako materiał do pracy domowej. Może również służyć jako pomoc przy samodzielnej nauce czy powtórce.

Nagrywanie dźwięku
Podręcznik uzupełniają nagrania dźwiękowe. Do dyspozycji jest komplet 4 audio CD.
Podręcznik zatem może służyć jako samouczek.

Kurs 2  -  CHCEMY MÓWIĆ PO CZESKU NAWET LEPIEJ

Textbook 2
Do you want to speak even better Czech? is a continuation, as Volume 2, of the textbook “Chcemy mówić po czesku”. The two volumes together form a self contained language course (the basic grammatical system of the Czech language and basic vocabulary in the field of social life).
It repeats the methods used in Volume 1 – with the emphasis on communication.
The textbook is aimed at advanced students – English- and German-speaking foreigners – who have mastered the basic Czech Course to the extent of Volume 1.
Through rich conversation you will come to master the grammar.
The entire Czech grammar is contained in the 10 lessons and in the grammar surveys at the end of the textbook, making the textbook ideal for use as a grammatical handbook, to be consultated when needed while using your Czech. The index of grammatical phenomena is designed for ease of use and orientation. The grammatical passages are therefore relatively extensive, but, by following exactly the instructions in the textbook you will come to master, on the basis of the texts and the conversation, the most frequently used aspects of the respective grammatical phenomena. There is therefore no need to fear excessive grammaticism.
Each lesson is conceived as a large thematic unit. In the first 5 lessons you will develop vocabulary in the topics about which you are already able to converse – travelling, social contacts and food. An even more specialized vocabulary, covering the fields of work, economy, services, political life, mass media, culture and science, is introduced in the following five units. The vocabulary of the given field, together with translations, is summed up at the end of each lesson so that the student may, as necessary, revise and broaden their knowledge of the vocabulary of the given field.
The goal of the textbook is not only to improve spoken expression, but also to deepen understanding of the text. When reading the basic text in any paricular lesson (text 1) you should be familiar with all the vocabulary; however the aim of the supplementary text (text 2) is to develop understanding of the content without being familiar with all the vocabulary, as is usual in real life when you encounter Czech texts. The new vocabulary is only given after the text so that the degree to which it will be neceasary to consult these translations will depend on each individual student’s knowledge. The textbook aims to teach the active work within the texts – before text 1 there are grammatical remarks which bring the student’s attention to questions of grammar, and explain new grammatical phenomena, and lexographic remarks which aim to show the affinity between words, their derivation and various word meanings etc. At the end of each lesson the formation of words of a certain meaning (eg persons according to their occupations, names of places, etc) is summarized. The various meanings and idioms formed from the most frequently used Czech verbs (být, dělat, chodit, mít, myslet, psát, brát etc) are also given (Word family).
For the improvement of pronunciation each lesson includes exercises which concentrate on the most difficult speech sounds in Czech, including the tongue twisters.
The textbook is aimed at English- and German-speaking foreigners – the necessary translations and explications are given simultaneously in English and German. Like Volume 1, Volume 2 is also suitable for self-study – all vocabulary is translated and at the end of the textbook there is a key to the exercises.
Each lesson is conceived as a lexical unit with the following scheme:
It is divided into two parts – Part A and Part B.
Part A
- basic vocabulary of the lesson
- grammar (Gr)
- dialogues and exercises aimed at mastering the grammar
- grammatical remarks to Text 1
- lexicographical remarks to Text 1
- Text 1
- exercises aimed at mastering the vocabulary and the sentential structures
- model conversational exercises relating to the given topic
Part B
- grammar (Gr)
- dialogues and exercises aimed at mastering the grammar
- Text 2
- new vocabulary from Text 2
- exercises relating to the vocabulary, sentential structures and the topic of Text 2
- Word family
- Word formation
Pronunciation
Summary of the vocabulary relating to the given topic

Audio recording
An audio recording 
accompanies the lesson material of the textbook 2. The textbook 2 is also suitable for self-study.

Dzieci  -  UČÍM SE ČESKY

Pracovní učebnice 1 - "ZOO"
Základním cílem je co nejrychlejší integrace žáka - cizince do školního kolektivu, proto témata vycházejí z reálných potřeb základní komunikace cizince s učitelem a se spolužáky. Učebnice má pracovní formu, je využitelná k individuální i skupinové výuce. Obsahově se zaměřuje na konkrétní předměty a situace s využitím obrázků. Lze ji využít i pro žáky bez znalosti písma. Nabízí i aktivity, které vnášejí do výuky hravost a zábavu.

Pracovní učebnice 2 - "Aquapark"
Základním cílem je co nejrychlejší integrace žáka - cizince do školního kolektivu, proto témata vycházejí z reálných potřeb základní komunikace cizince s učitelem a se spolužáky. Učebnice má pracovní formu, je využitelná k individuální i skupinové výuce. Obsahově se zaměřuje na konkrétní předměty a situace s využitím obrázků. Lze ji využít i pro žáky bez znalosti písma. Nabízí i aktivity, které vnášejí do výuky hravost a zábavu. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace